Jokalari berriaren inprimakia


SD DEUSTOn jolastu nahi duzu?

Informazio hau emaguzu:
 1. Zure izena eta deiturak
  (tu nombre y apellidos)
 2. Zure e-posta helbidea
  (tu correo-e)
 3. Zure telefono zenbakia
  (tu número de teléfono)
 4. Zure jaiotze data
  (tu fecha de nacimiento)
 5. Non bizi zara?, zure helbidea
  (tu dirección)
 6. Non jolastu duzu? (kluba, kategoria, denboraldia)
  (¿dónde has jugado?: club, categoría, temporada)
 7. Zein da zure ohiko kokapena zelaian?
  (qué posición ocupas en el campo)
 8. Zergatik nahi duzu SD DEUSTOn jolastu?
  (por qué quieres jugar en la SD DEUSTO)
Jokalarigai baten izenean idazten baduzu, derrigorrez adierazi beharko diguzu zer nolako harremana daukazun berarekin (senidea, laguna, bitartekaria, etab.)
(si escribes en nombre de algún jugador candidato debes, necesariamente, indicar el tipo de relación que tienes con él —familiar, amig@, representante, etc.—)

Jasotako informazioa egoki erabiliko dugula bermatzen dizugu (aseguramos la privacidad de la información recibida)